uvádí...
22. kongres EASTLOG, 15.–16. května 2019

Iva Werbynská, ATOZ Group

Group Manager

Iva Werbynská, ATOZ Group

Group Manager

Úvodní slovo

09:00 - 09:15