uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Josef Bartoníček, Linde Material Handling

Odborný poradce pro Energy management

Josef Bartoníček, Linde Material Handling

Odborný poradce pro Energy management

Josef Bartoníček je absolventem bakalářského studia ČVUT, Fakulty elektrotechnické. Jako odborný poradce pro Energy management řeší především poradenství v oblasti nejmodernějších typů pohonů manipulační techniky, jako jsou například Li-Ion technologie, CNG a vodíkové palivové články. Jeho hlavním úkolem je navrhování efektivních řešení pro zákazníky s ohledem na návratnost jejich investic do zvoleného druhu pohonu. Ve své praxi řeší též monitoring a měření stávajícího provozu, provádí analýzu získaných dat a připravuje komplexní návrhy a projekty. Josef Bartoníček má bohaté zkušenosti, v předchozích letech pracoval jako technik výroby v oboru silnoproudé elektrotechniky a působil také jako technický expert v oblasti IT technologií.