uvádí...
25. logistický kongres EASTLOG, 12.–13. 5. 2022

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

předseda řídícího výboru

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

předseda řídícího výboru