uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 25.–26. 5. 2023

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

předseda řídícího výboru

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

předseda řídícího výboru