uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

předseda řídícího výboru

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

předseda řídícího výboru