uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

předseda řídícího výboru

Kamil Blažek, Sdružení pro zahraniční investice

předseda řídícího výboru