uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Michal Bílý, GS1

Zástupce ředitele

Michal Bílý, GS1

Zástupce ředitele

Ing. Michal Bílý započal svou pracovní dráhu v roce 1977. Po ukončení řádného studia na Vysoké škole chemicko-technologické (specializace makromolekulární chemie) působil v oblasti zajišťování a vývoje obalových materiálů v jednom ze státních potravinářských podniků. Jeho hlavní pracovní zaměření se i v dalších letech těsně dotýkala balicí techniky, obalů, obalových materiálů, designu a souvisejících marketingových aktivit. Postupně získal příslušné zkušenosti a celkový přehled vyplývající z  pozic řízení nákupu či obchodního ředitele českých subjektů. Čtyřletý post obchodního ředitele ve významné belgické firmě potvrdil nabyté zkušenosti v evropském kontextu. Od roku 2006 působí v rámci neziskové organizace GS1 Czech Republic, kde též navázal na dlouholeté zkušenosti člena Výboru GS1 Czech Republic (dříve EAN Česká republika).