uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Peter Bílik, ANASOFT

Smart Industry solution designer

Peter Bílik, ANASOFT

Smart Industry solution designer

Peter Bílik pracuje ve společnosti ANASOFT téměř od jejího počátku. Od roku 2003 se věnuje technologickým inovacím pro průmysl a analýze a optimalizaci logistických a výrobních procesů především ve vztahu k digitalizaci a automatizaci průmyslu. Peter je tvůrcem idey Smart Industry systému EMANS, který je vystavěn na principech a technologiích konceptu Průmyslu 4.0 a Smart Factory jako jsou Internet věcí (IoT), digitální dvojče, kyberneticko-fyzikální systém, zpracování a analýza velkých dat a umělá inteligence. Smart Industry systém EMANS je oceňované (Ocenění LOG-IN, Schnellecke Innovation Award, Porsche Supplier Award) a mezinárodně implementované řešení inteligentního řízení výrobních a logistických procesů.