uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Petr Jirsák, VŠE

odborný asistent, Fakulta podnikohospodářská

Petr Jirsák, VŠE

odborný asistent, Fakulta podnikohospodářská

Petr Jirsák je spoluautorem několika knižních publikací a řady odborných článků v odborně-populárních i vědeckých časopisech. Kromě toho přednáší na mezinárodních konferencích. Dále se věnuje pedagogické činnosti na VŠE a ve Švédsku na Jönköping International Business School. Zaměřuje se především na oblast predikce poptávky, materiálového plánování, warehousingu, distribuční strategie a v neposlední řadě také automatizaci a digitalizaci v Supply Chain Managementu.