uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, VŠCHT Praha

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, VŠCHT Praha

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí
linkedin-icon

Prof. Vladimír Kočí se ve své odborné činnosti věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu (LCA), kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality lidského života. Prof. Kočí pravidelně přednáší na Vysoké škole chemicko-technologické, Českém vysokém učení technickém a na Univerzitě Karlově. Kromě práce na řadě vědeckých projektů spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky, s neziskovými organizacemi i se samosprávou ČR. Jako děkan fakulty se podílí na rozvoji vzdělávání v ČR.