uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

prof. Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

prof. Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze