uvádí...
22. kongres EASTLOG, 15.–16. května 2019

prof. Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

prof. Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze