uvádí...
21. kongres EASTLOG, 17.-18. května 2018

prof. Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

prof. Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze