uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Roman Žák, Aimtec

Předseda představensta

Roman Žák, Aimtec

Předseda představensta

Roman Žák vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Technická kybernetika. Po škole nastoupil jako vývojář v menší plzeňské firmě a později působil ve společnosti Deloitte, kde se setkal s Jaroslavem Follprechtem. Společně v roce 1996 založili společnost Aimtec specializující se na poradenství a vývoj softwarových řešení pro výrobní a logistické firmy. Jako předseda představenstva je nositelem vize a strategie směřování společnosti.