uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Štefan Medzihorský

rektor Vysoké školy aplikované psychologie, ředitel Podnikatelského institutu PYRAMIDA

Štefan Medzihorský

rektor Vysoké školy aplikované psychologie, ředitel Podnikatelského institutu PYRAMIDA

Je ředitelem vzdělávací společnosti Podnikatelský institut PYRAMIDA, která již 25 let úspěšně realizuje programy širokého spektra tréninků „soft skills“.

Dlouhodobě se věnuje především psychologii práce a organizace. V roce 2011 založil Vysokou školu aplikované psychologie, na které je rektorem. Uskutečňuje zde výzkumy motivace a spokojenosti zaměstnanců a moderních metod řízení a vedení lidí. Pro tuto oblast je také certifikovaným Europsychologem.

Je rovněž místopředsedou České asociace psychologů práce a organizace a prezidentem Asociace trenérů sociálně-psychologického výcviku.

Jako kouč, lektor a trenér se zaměřuje zejména na výcvik manažerských, komunikačních a prezentačních dovedností i na kurzy osobního rozvoje.

V obchodní oblasti dlouhodobě školí také pracovníky a manažery logistických firem.