uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Vladimír Čoček

manažer distribuce, Kofola

Vladimír Čoček

manažer distribuce, Kofola

Působí v Kofole v logistice již 12 let a zabezpečuje distribuční tok zboží od přijetí objednávky až po dodání zboží koncovému zákazníkovi jak v retailu tak v HORECe.

Hlavním motem je zjednodušovat.