BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230523T064612Z DESCRIPTION:Přijďte se inspirovat na 27. ročník logistického kongresu EASTLOG!\n \n27. ročník logistického kongresu EASTLOG se koná 30.‒31 . května 2024\, a to opět v moderním kongresovém centru O2 universum v Praze. Na kongresu bude více než 500 logistických profesionálů debat ovat o klíčových tématech\, která hýbou světem logistiky\, včetně lidských zdrojů\, digitalizace a automatizace\, transportu a spedice a zelené logistiky. Připravujeme samozřejmě i doprovodný program\, jako jsou již tradiční speed-datingová setkání BizLOG\, Logistický Busi ness Mixer nebo exkurze v rámci programu SEELOG.\n \nZajistěte si pravid elné informace o přípravách kongresového programu:\n1. registrujte se k odběru kongresového newsletteru na www.atozregistrace.cz/eastlog \n2. sledujte nás na sociálních sít ích Systémy Logistiky >> www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky \n3. navštivte pravideln ě weby www.eastlog.cz a www.systemylogistiky.cz \n4. čtěte časopis Systémy Logistiky >> www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-casopisu \n \nOznačte v události na L inkedInu\, že se zúčastníte\, a dejte vědět svým kontaktům a sledo vatelům\, že Vás mohou potkat na kongresu EASTLOG 2024:\nhttps://www.li nkedin.com/events/eastlog20247066664817096347649/\n \nA hlavně se nezapom eňte registrovat na webu kongresu: www.eastlog.cz/registrace \n \nTěšíme se na viděnou v květnu 2024 na log istické události roku!\n \nV případě dotazů nás neváhejte kontakto vat!\n \nTerézia Radková\nproject manager\neastlog@atozgroup.cz \n+420 733 521 575\nwww.eastlog.cz \n \n-----------------------\n \nCome and be inspired at the 27th a nnual logistics congress EASTLOG!\n \nThe 27th edition of the logistics co ngress EASTLOG will take place on May 30‒31\, 2024\, again at the modern congress hall O2 universum in Prague. At the congress\, over 500 logistic s professionals will debate about the key topics moving the world of logis tics\, including human resources\, digitalization and automation\, transpo rt and forwarding\, and green logistics. Of course\, we are also preparing a rich accompanying program\, such as the traditional BizLOG speed-dating meetings\, the Logistics Business Mixer or excursions in the SEELOG progr am.\n \nGet regular information about the preparations of the congress pro gram:\n1. sign up for the congress newsletter at www.atozregistrace.cz/eas tlog \n2. follow us on the social m edia profiles of Systémy Logistiky >> www.linkedin.com/showcase/systemylo gistiky \n3. regularly visit the websites www.eastlog.cz and www.system ylogistiky.cz \n4. read the magazine Syst émy Logistiky >> www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-casopisu/ \n \nMark in the LinkedIn event that you will attend and let your contacts and follower s know that they can meet you at EASTLOG 2024:\nhttps://www.linkedin.com/e vents/eastlog20247066664817096347649/\n \nAnd most importantly\, don't for get to register on the congress website: www.eastlog.cz/en/registration \n \nWe look forward to seeing you i n May 2024 at the logistics event of the year!\n \nIf you have any questio ns\, do not hesitate to contact us!\n \nTerézia Radková\nproject manager \neastlog@atozgroup.cz \n+420 733 521 575\nw ww.eastlog.cz \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20240530T230000 DTSTAMP:20230523T064612Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20240530T080000 LAST-MODIFIED:20230523T064612Z LOCATION:O2 universum (Českomoravská 17\, 19000 Praha Hlavní město Pr aha) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:EASTLOG 2024 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A08CD3D0528DD901000000000000000 0100000001A7C635F5F392743BC4346F414CA4826 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Přijďte se i nspirovat na 27. ročník logistického kongresu EASTLOG!

 \;

27. ročník logistického kongresu EASTLOG se koná 30. ‒31. května 2024\, a to opět v moderním kongresovém centru O2 universum v Praze. Na kongresu bude více než 500 logistických prof esionálů debatovat o klíčových tématech\, která hýbou světem logi stiky\, včetně lidských zdrojů\, digitalizace a automatizace\, transpo rtu a spedice a zelené logistiky. Připravujeme samozřejmě i doprovodn ý program\, jako jsou již tradiční speed-datingová setkání BizLOG\, Logistický Business Mixer nebo exkurze v rámci programu SEELOG.

 \ ;

Zajistěte si pravidelné informace o přípravách kong resového programu:

1. registrujte se k odběru kongresového newslett eru na www.atozregistrace.c z/eastlog

2. sledujte nás na sociálních sítích Systémy Logistiky >\;>\; www.linkedin.com/showcase/systemy logistiky

3. navštivte pravidelně weby www.eastlog.cz a www.systemylogistiky.cz

4. čtěte časopis Systémy Logistiky >\;>\; www.systemylogistiky.c z/registrace-k-odberu-casopisu

 \;

Označte v události na LinkedInu \, že se zúčastníte\, a dejte vědět svým kontaktům a sledovatelům\, že Vás mo hou potkat na kongresu EASTLOG 2024:

https://www.linkedi n.com/events/eastlog20247066664817096347649/

 \;

A hlavně se nezapomeňte registrovat na webu kongresu: www.eastlog.cz/registrace

 \;

Těšíme se na viděnou v květnu 2024 na logistické události roku!

 \;

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

 \;

Terézia Radková

< p style='margin:0cm'>project manager

eastlog@atozgroup.cz

+420 733 521 575

www.eastlog.cz

 \;

----------- ------------

 \;

Come and be inspired at the 27th annual logistics congress EASTLOG!

 \;

The 27th edition of the logistics congress EASTLO G will take place on May 30‒31\, 2024\, again at the modern congr ess hall O2 universum in Prague. At the c ongress\, over 500 logistics professionals will debate about the key topic s moving the world of logistics\, including human resources\, digitalizati on and automation\, transport and forwarding\, and green logistics. Of cou rse\, we are also preparing a rich accompanying program\, such as the trad itional BizLOG speed-dating meetings\, the Logis tics Business Mixer or excursions in the SEELOG p rogram.

&nbs p\;

Get regular in formation about the preparations of the congress program:

1. sign up for the congress newsletter at www.atozregistrace.cz/eastlog

2. follow us on the social media profiles of Systémy Logistiky >\;>\; www.linkedin.com/sho wcase/systemylogistiky

3. regularly visit the websites www .eastlog.cz and www.systemylo gistiky.cz

4. re ad the magazine Systémy Logi stiky >\;>\; www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-casopisu/

 \;

Mark in the Linke dIn event that you will attend and let your contacts and followers know that they can meet you at EASTLOG 2024:

https://www.linkedin.com/events/ea stlog20247066664817096347649/

 \;

And most importantly\, don't forget to register on the congres s website: www.eastlog.cz/en/registration

 \;

We look forward to seeing you in May 2024 at the logistic s event of the year!

 \;

If you have any questions\, do not hesitate to contact us!

 \;

Terézia Radková

project manager

< span lang=EN-US style='font-size:12.0pt\;mso-ascii-font-family:Calibri\;ms o-hansi-font-family:Calibri\;mso-bidi-font-family:Calibri\;mso-ansi-langua ge:EN-US'>eastlog@atozgroup.cz

+420 733 521 575

www.eastlog.cz

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR