BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240521T113512Z DESCRIPTION:Přijďte se inspirovat na 28. ročník logistického kongresu EASTLOG!\n \n28. ročník logistického kongresu EASTLOG se koná 29.‒30 . května 2025\, a to opět v moderním kongresovém centru O2 universum v Praze. Na kongresu bude více než 600 logistických profesionálů debat ovat o klíčových tématech\, která hýbou světem logistiky\, včetně lidských zdrojů\, digitalizace a automatizace\, transportu a spedice a zelené logistiky. Připravujeme samozřejmě i doprovodný program\, jako jsou již tradiční speed-datingová setkání BizLOG\, Logistický Busi ness Mixer nebo exkurze v rámci programu SEELOG.\n \nZajistěte si pravid elné informace o přípravách kongresového programu:\n1. registrujte se k odběru kongresového newsletteru na www.atozregistrace.cz/eastlog \n2. sledujte nás na sociálních sít ích Systémy Logistiky >> www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky \n3. navštivte pravideln ě weby www.eastlog.cz a www.systemylogistiky.cz \n4. čtěte časopis Systémy Logistiky >> www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-casopisu \n \nA hlavně se nezapomeňte registrovat na webu kongresu: www.eastlog.cz/registrace \n \nTěšíme se na viděnou v květnu 2025 na logistic ké události roku!\n \nV případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!\ n \nTerézia Radková\nproject manager\neastlog@atozgroup.cz \n+420 733 521 575\nwww.eastlog.cz \n \n-----------------------\n \nCome and be inspired at the 28th annual logistics congress EASTLOG!\n \nThe 28th edition of the logistics congres s EASTLOG will take place on May 29‒30\, 2025\, again at the modern cong ress hall O2 universum in Prague. At the congress\, over 600 logistics pro fessionals will debate about the key topics moving the world of logistics\ , including human resources\, digitalization and automation\, transport an d forwarding\, and green logistics. Of course\, we are also preparing a ri ch accompanying program\, such as the traditional BizLOG speed-dating meet ings\, the Logistics Business Mixer or excursions in the SEELOG program.\n \nGet regular information about the preparations of the congress program: \n1. sign up for the congress newsletter at www.atozregistrace.cz/eastlog \n2. follow us on the social media profiles of Systémy Logistiky >> www.linkedin.com/showcase/systemylogisti ky \n3. regularly visi t the websites www.eastlog.cz and www.systemylogi stiky.cz \n4. read the magazine Systémy Logistiky >> www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-casopisu/ \n \nAnd most impo rtantly\, don't forget to register on the congress website: www.eastlog.cz /en/registration \n \nWe look forw ard to seeing you in May 2025 at the logistics event of the year!\n \nIf y ou have any questions\, do not hesitate to contact us!\n \nTerézia Radkov á\nproject manager\neastlog@atozgroup.cz \n +420 733 521 575\nwww.eastlog.cz \n \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20250529T230000 DTSTAMP:20240521T113512Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20250529T080000 LAST-MODIFIED:20240521T113512Z LOCATION:02 universum (Českomoravská 17\, 190 00 Praha\, Hlavní město P raha) ORGANIZER;CN="Jana Medenica":mailto:jana.medenica@atoz.cz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:EASTLOG 2025 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E079C4EF82ABDA01000000000000000 01000000020CB4372C74A3C4EA1F100D40A625056 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Přijďte se inspirovat na 28. ročn ík logistického kongresu EASTLOG!

 \;

28. ročník logistického kongresu EASTLOG se koná 29.‒30. k větna 2025\, a to opět v moderním kongresovém centru O2 univers um v Praze. Na kongresu bude více než 600 logistických profesionál ů debatovat o klíčových tématech\, která hýbou světem logistiky\, včetně lidských zdrojů\, digitalizace a automatizace\, transportu a sp edice a zelené logistiky. Připravujeme samozřejmě i doprovodný progra m\, jako jsou již tradiční speed-datingová s etkání BizLOG\, Logistický Business Mixer neb o exkurze v rámci programu SEELOG.

 \;

Zajistěte si pravidelné informace o přípravách kongresového p rogramu:

1. registrujte se k odběru kongresového newsletteru na www.atozregistrace.cz/eastlog

2. sledujte nás na sociálních sítích Systémy Logistiky >\;>\; www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky< o:p>

3. navštivte pravidelně weby www.eastlog.cz a www.sy stemylogistiky.cz

4. čtěte časopis Systémy Logistiky >\;>\; www.systemylogistiky.cz/registrace-k-o dberu-casopisu

 \;

A h lavně se nezapomeňte registrovat na webu kongresu: www.eastlog.cz/registrace

 \;< /o:p>

Těšíme se na viděnou v květnu 2025 na logistické událos ti roku!

 \;

V případě dotazů n ás neváhejte kontaktovat!

 \;

Ter ézia Radková

project manager

eastlog@atozgroup.cz

+420 733 521 575

www. eastlog.cz

 \;

-----------------------

 \;

Come and be< /b> inspired at the 28th annual logi stics congress EASTLOG!< /span>

 \;

The 28th edition of the logistics congress EA STLOG will take place on May 29‒30\, 2025\, again at the modern c ongress hall O2 universum in Prague. At t he congress\, over 600 logistics professionals will debate about the key t opics moving the world of logistics\, including human resources\, digitali zation and automation\, transport and forwarding\, and green logistics. Of course\, we are also preparing a rich accompanying program\, such as the traditional BizLOG speed-dating meetings\, the L ogistics Business Mixer or excursions in the SEEL OG program.

& nbsp\;

Get regular information about the preparations of the congress program:

1. sign up for the congress newsletter at www.atozregistrace.cz/eastlog

2. follow us on the social media profiles of Systémy Logistiky >\;>\; www.linkedin.com/show case/systemylogistiky

3. regularly visit the websites www.e astlog.cz and www.systemylogi stiky.cz

4. read the magazine Systémy Logisti ky >\;>\; www.systemylogistiky.cz/registrace-k-odberu-casopisu/

 \;

And most importantly\, don't forget to register on the congress website: www.eastlog.cz/en/registr ation

&n bsp\;

We look forward to s eeing you in May 2025 at the logistics event of the year!

 \;

If you have any questions\, do not hesitate to con tact us!

 \;

Terézia Radková

project ma nager

eastlog@atozgroup.cz

+420 733 521 575

www.eastlog. cz

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR