uvádí...
22. kongres EASTLOG, 15.–16. května 2019

Filip Plevač

Expert na digitalizaci

Filip Plevač

Expert na digitalizaci

Ing. Filip Plevač je absolventem VUT Brno, fakulty strojní, oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky a prošel i MBA studiem na Nottingham Trent University. Je členem představenstva SAMBA a věnuje se inovacím v digitalizaci a celkově Průmyslu 4.0. Působil 7 let jako úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů.