uvádí...
22. kongres EASTLOG, 16.–17. května 2019

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM A ÚČASTNÍKŮM

ZA ÚČAST NA KONGRESU EASTLOG 2018!

KONGRES EASTLOG

Kongres EASTLOG je největší logistická událost v České republice, která tematicky pokrývá celý obor logistiky a současně reflektuje nejnovější trendy. Kongres také obsahuje části podporující networkingový rozměr akce.

Cílem je inspirovat a informovat logistické profesionály o aktuálním dění v oboru, a zároveň jim poskytnout prostor pro sdílení názorů a navázaní nových obchodních kontaktů.

450 ÚČASTNÍKŮ =  450 NOVÝCH OBCHODNÍCH KONTAKTŮ

Z čeho se kongres EASTLOG skládá?

ODBORNÝ PROGRAM

Program kongresu EASTLOG je unikátní tím, že jako jediná akce nabízí specializované workshopy na speciální témata. Úderné přednášky od špičkových přednášejících, nejnovější případové studie, podnětné diskuse – to vše ve 2 konferencích a 4 workshopech.

 • TRENDLOG
  Hlavní konferenční část věnovaná trendům v logistice a supply chain managementu.
 • TRANSLOG
  Sekce věnovaná aktuálním problémům dopravy a spedice.
 • E-SHOPLOG
  Sekce zabývající se problematikou logistiky e -shopů.
 • ITLOG
  Workshop věnovaný využití informačních technologií v logistice.
 • PRODLOG
  Workshop věnovaný logistické podpoře výroby.
 • HRLOG
  Seminář zejména pro HR manažery logistických společností.

BizLOG

To jsou desetiminutová „speed dating“ setkání zprostředkovaná na přání klienta na základě nabídky dodavatelů. Celý speed dating proces bude aktivně řízen organizátory kongresu. Ideální místo pro setkání zákazníků a dodavatelů na neutrální půdě, kde obě strany rychle zjistí, zda má smysl rozvinout jednání do konkrétnější podoby.

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Neformální networkingový večer je ideálním místem pro utužení stávajících a navázání nových obchodních kontaktů. Součástí večera je raut, živá hudba, bar s míchanými nápoji, ochutnávka vína, hry a soutěže.

SEELOG – NÁVŠTĚVY LOGISTICKÝCH CENTER

Cílem této programové části je představit „logistiku v praxi“ a zprostředkovat informace o zajímavých projektech přímo od manažerů významných logistických center v České republice. Jedinečná příležitost seznámit se s nejnovějšími operačními systémy a trendy ve skladování, supply chain managementu a distribuci přímo na místě.

Partneři kongresu EASTLOG

MÍSTO KONÁNÍ

Aquapalace Hotel Prague