uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

O akci

Kde se schází logistická komunita

Kongres EASTLOG je největší logistická událost v České republice, která tematicky pokrývá celý obor logistiky a současně reflektuje nejnovější trendy. Kongres také obsahuje části podporující networkingový rozměr akce. Cílem je inspirovat a informovat logistické profesionály o aktuálním dění v oboru, a zároveň jim poskytnout prostor pro sdílení názorů a navázaní nových obchodních kontaktů. Minulý ročník kongresu EASTLOG si nenechalo ujít 684 profesionálů z oboru! 42 % tvořili zástupci výrobní a obchodních firem, tzn. uživatelé logistických produktů a služeb.

684 ÚČASTNÍKŮ = 684 NOVÝCH OBCHODNÍCH KONTAKTŮ

Výrobní a obchodní firmy42%

Dodavatelé služeb a vybavení pro logistiku39%

Logistické firmy17%

Z čeho se kongres EASTLOG skládá?

ODBORNÁ KONFERENCE

Program konference EASTLOG začíná společným dopoledním blokem věnovaným diskuzi a debatě nad hlavním tématem aktuálního ročníku. Účastníci se mohou těšit na inspirativní hlavní řečníky, praktické případové studie a panelovou diskuzi za účasti lídrů českého logistického průmyslu.

ODPOLEDNÍ SEKCE

Odpoledne se konají čtyři specializované sekce na aktuální témata, která hýbou světem logistiky:

SKLADOVÁNÍ A DEVELOPMENT
Sekce nabídne vhled na trh průmyslových nemovitostí. Jak nedostatek skladových prostor ovlivnil nájemné a služby, které vlastníci budov nabízejí? Bude se stavět více, nebo méně skladů? Které lokality jsou aktuálně nejzajímavější? Které obory či odvětví nejvíce hledají skladové prostory? Jak se sklady mění a budou měnit pod tíhou energetické krize? Je lepší stavět vlastní sklad, nebo si pronajmout už existující? Co inovativního se v poslední době objevuje ve skladech?

TRANSPORT A SPEDICE
V této sekci se více zaměříme na omezení a hrozby, které jsou postaveny před transport a spedici a jak tuto situaci zvládnout. Co dělat, když chybějí řidiči? Jak reagovat na rostoucí přepravní náklady? Jak optimálně pracovat s dopravci? Je lepší vlastní, nebo externí doprava? Jak přepravovat zboží světem se stále více překážkami? Jsou alternativní zdroje energie šancí pro kamionovou dopravu? Budou nás inspirovat jak ti, kteří přepravují vlastní zboží, tak ti, kteří poskytují řešení.

DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE
V sekci budeme odpovídat na různé otázky, které mají pomoci při zvažování, jak nákladné jsou projekty automatizace, robotizace a digitalizace. Má smysl se do ní pouštět nyní? Jak vybrat správné řešení? Proč doba návratnosti nemusí být tím hlavním hlediskem? Jak automatizace a robotizace zvýší efektivitu? A jak musí být vaše společnosti připravena v oblasti datové logistiky? Budeme prezentovat ukázky úspěšných projektů, které inspirují.

LIDSKÉ ZDROJE
V odpolední sekci pro HR manažery z logistiky a dopravy prodiskutujeme aktuální témata logistického pracovního trhu. Jaký má vliv válka na Ukrajině na dostatek zaměstnanců v oboru? Máme vnímat nárůst nezaměstnanosti negativně, nebo pozitivně? Jak podniky ustojí tlak na zvyšování mezd v důsledku vysoké inflace? Jak automatizace a digitalizace ovlivňují práci v logistice? Nejen toto zazní v diskuzi HR profesionálů u kulatého stolu.

BizLOG

To jsou desetiminutová „speed-datingová“ setkání zprostředkovaná na přání klienta s možností více poznat nabídky dodavatelů. Speed-dating je aktivně řízen organizátory kongresu. Ideální místo pro setkání zákazníků a dodavatelů na neutrální půdě, kde obě strany rychle zjistí, zda má smysl rozvinout jednání do konkrétnější podoby.

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Po náročném dni naplněném aktuálními logistickými poznatky zažijí účastníci kongresu VIP setkání logistických odborníků v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem plným her, soutěží, zábavy a rautového občerstvení. Přítomnost více než dvou stovek logistiků na jednom místě představuje ideální příležitost pro navázání cenných obchodních kontaktů.

SEELOG – NÁVŠTĚVY LOGISTICKÝCH CENTER

Cílem této programové části je představit logistiku v praxi a zprostředkovat informace o zajímavých projektech přímo od manažerů významných logistických center v České republice. Jedinečná příležitost seznámit se s nejnovějšími provozy a trendy ve skladování, supply chain managementu a distribuci přímo na místě.