uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

O akci

... kde se potkávají skuteční logistici

Kongres EASTLOG je největší logistická událost v České republice, která tematicky pokrýva celý obor logistiky a současně reflektuje nejnovější trendy. Kongres také obsahuje části podporujíci networkingový rozměr akce. Cílem je inspirovat a informovat logistické profesionály o aktuálním dění v oboru, a zároveň jim poskytnout prostor pro sdílení názorů a navázaní nových obchodních kontaktů.

400 ÚČASTNÍKŮ =  400 NOVÝCH OBCHODNÍCH KONTAKTŮ

Poskytovatelé logistických služeb56%

Uživatelé logistických služeb44%

TOP management68%

Z čeho se kongres EASTLOG skládá?

ODBORNÁ KONFERENCE

Jádrem kongresu EASTLOG je odborný konferenční program s ranními a podvečerními společnými bloky pod názvem TRENDLOG. Každý blok nabízí hlavní řečníky a panelové diskuze na témata, která se týkají celého oboru logistika a doprava.

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

Odpoledne se konají tři specializované workshopy na aktuální témata, která hýbou světem logistiky:

AUTOLOG

Kondice automobilového průmyslu je ukazatelem ekonomiky, přičemž postpandemická ekonomická prognóza není zrovna růžová. Co bude tento předpokládaný pokles poptávky po automobilech v kombinaci s transformací odvětví směrem k elektromobilitě znamenat pro dodavatele a automotive logistiku jako celek? Tomuto problému spolu s mnoha dalšími logistickými výzvami pro dodavatele automobilového průmyslu se bude věnovat workshop AUTOLOG.

RETAILOG

Maloobchod a sektor FMCG čelily během pandemie obrovským výzvám a mnohé z nich budou pokračovat ještě dlouho po ní. Posun směrem k e-commerce, poptávka spotřebitelů po místních a udržitelných produktech, výzvy v oblasti obalů a dopravy – o těchto a dalších podnětech se bude diskutovat na workshopu RETAILOG.

DIGILOG

Jasný dopad pandemie na člověka, tedy v souhrnu na zaměstnance, urychlil digitalizaci logistických procesů. Po pandemii bude tlak na tento typ inovací pokračovat na plné obrátky. Výzvy spojené s automatizací, digitalizací a využitím IT v logistice budou hlavním tématem diskuze na workshopu DIGILOG.

BizLOG

To jsou desetiminutová „speed dating“ setkání zprostředkovaná na přání klienta na základě nabídky dodavatelů. Celý speed dating proces bude aktivně řízen organizátory kongresu. Ideální místo pro setkání zákazníků a dodavatelů na neutrální půdě, kde obě strany rychle zjistí, zda má smysl rozvinout jednání do konkrétnější podoby.

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Po náročném dni naplněném studiem současných logistických praktik na konferenci EASTLOG se účastníci přesunou na VIP setkání logistických odborníků v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem plných her, soutěží, zábavy a rautového občerstvení. Přítomnost více než dvou stovek logistiků na jednom místě představuje ideální příležitost pro navázání cenných obchodních kontaktů.

SEELOG – NÁVŠTĚVY LOGISTICKÝCH CENTER

Cílem této programové části je představit „logistiku v praxi“ a zprostředkovat informace o zajímavých projektech přímo od manažerů významných logistických center v České republice. Jedinečná příležitost seznámit se s nejnovějšími operačními systémy a trendy ve skladování, supply chain managementu a distribuci přímo na místě.