uvádí...
23. kongres EASTLOG, 17-18/09, 2020

O akci

... kde se potkávají skuteční logistici

Kongres EASTLOG je největší logistická událost v České republice, která tematicky pokrýva celý obor logistiky a současně reflektuje nejnovější trendy. Kongres také obsahuje části podporujíci networkingový rozměr akce.

Cílem je inspirovat a informovat logistické profesionály o aktuálním dění v oboru, a zároveň jim poskytnout prostor pro sdílení názorů a navázaní nových obchodních kontaktů.

450 ÚČASTNÍKŮ =  450 NOVÝCH OBCHODNÍCH KONTAKTŮ

Poskytovatelé logistických služeb56%

Uživatelé logistických služeb44%

TOP management68%

 

Z čeho se kongres EASTLOG skládá?

ODBORNÝ PROGRAM

Program kongresu EASTLOG je unikátní tím, že jako jediná akce nabízí specializované workshopy na speciální témata. Úderné přednášky od špičkových přednášejících, nejnovější případové studie, podnětné diskuse – to vše v odborné dopolední části TRENDLOG a 4 odpoledních workshopech:

 • RETAILOG
  MALOOBCHOD VYŽADUJE EFEKTIVNÍ LOGISTIKU. Workshop připravený ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu zaměřený na logistiku pro retail.
 • E-SHOPLOG
  PROBLEMATIKA LOGISTIKY E-SHOPŮ. Odpolední workshop věnující se nejdůležitějším aspektům logistiky e-commerce obchodů, především interním skladovým operacím, distribuci a informačním technologiím.
 • ITLOG
  VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V LOGISTICE. Workshop zaměřený na využití IT v logistice. Pokroky v použití RFID. Informační logistika. Novinky v hlasovém vychystávání. Praktické využití dat. Roboty v logistice.
 • AUTOLOG
  AUTOMOTIVE JAKO DŮLEŽITÁ SOUČÁST LOGISTIKY. Automotive je velkým zákazníkem celého sektoru logistiky. Jaké má specifika? Jaké má požadavky? Co mu naopak můžeme nabídnout?

BiZLOG

To jsou desetiminutová „speed dating“ setkání zprostředkovaná na přání klienta na základě nabídky dodavatelů. Celý speed dating proces bude aktivně řízen organizátory kongresu. Ideální místo pro setkání zákazníků a dodavatelů na neutrální půdě, kde obě strany rychle zjistí, zda má smysl rozvinout jednání do konkrétnější podoby.

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Neformální networkingový večer je ideálním místem pro utužení stávajících a navázání nových obchodních kontaktů. Součástí večera je raut, živá hudba, bar s míchanými nápoji, ochutnávka vína, hry a soutěže.

SEELOG – NÁVŠTĚVY LOGISTICKÝCH CENTER

Cílem této programové části je představit „logistiku v praxi“ a zprostředkovat informace o zajímavých projektech přímo od manažerů významných logistických center v České republice. Jedinečná příležitost seznámit se s nejnovějšími operačními systémy a trendy ve skladování, supply chain managementu a distribuci přímo na místě.