uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Kulatý stůl HR

30. 5. 2024
13:45 – 16:00
Konferenční sál D3

Kulatý stůl HR

Součástí letošního kongresu bude opět oblíbený kulatý stůl zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Témat k řešení a diskuzi je opravdu hodně: nedostatek pracovníků a s tím spojená atraktivita firem na pracovním trhu, udržení motivace a mentálního zdraví zaměstnanců v období, kdy jedna krize střídá druhou, souhra lidí a strojů, rozvoj zaměstnanců, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru atd. Kulatý stůl bude moderovaný, přičemž zazní také krátké prezentace, které nastolí určité téma a podnítí následnou debatu.

Moderátorem diskuze bude Roman Molek, managing partner společnosti TRANSEARCH International.