uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Kulatý stůl HR

30. 5. 2024
13:45 – 16:00
Konferenční sál D3

Kulatý stůl HR

Součástí letošního kongresu bude opět oblíbený kulatý stůl zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Témat k řešení a diskusi je opravdu hodně: nedostatek pracovníků, rostoucí personální náklady spojené s inflační krizí, nutnost specializace u jistých profesí při současné potřebě zajistit některé činnosti pracovníky s univerzálními dovednostmi, souhra lidí a strojů, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru a perspektivy firem atd. Kulatý stůl bude moderovaný, přičemž zazní také krátké prezentace, které nastolí určité téma a podnítí následnou debatu.