uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Nearshoring – systémové propojení evropské logistiky do zemí Afriky a Asie

30. 5. 2024
14:30 – 14:45
konferenční sál D8-D9-D10

Nearshoring – systémové propojení evropské logistiky do zemí Afriky a Asie

Maroko je exotická země s tisíciletou historií ležící na trase dávných obchodních stezek. Má přístup ke Středozemnímu moři i Atlantskému oceánu, vysoké hory, zelené oázy a vyprahlé pouště i překrásné památky. Zároveň je to země s obchodním potenciálem, jedna z nejstabilnějších v regionu, s rostoucí ekonomikou, mladou populací a přírodními zdroji. Její dobré obchodní vztahy s EU posvěcené asociační dohodou z roku 2020 z něj dělají partnera pro jeden z trendů nastoupivších jako důsledek covidové pandemie – nearshoring. Prezentace přinese jiný pohled na Maroko jako výrobní destinaci a ukáže logistická řešení pro dodávky do a z Maroka (v návaznosti na další africké či asijské státy) na případové studii systémových logistických přeprav, které realizuje společnost Dachser pro svého zákazníka TE Connectivity.