uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Panelová diskuze: Najdeme cestu k zodpovědnější dopravě a supply chainu?

Panelová diskuze: Najdeme cestu k zodpovědnější dopravě a supply chainu?

Za čtvrtinu všech emisí oxidu uhličitého v EU může osobní i nákladní doprava. Podaří se v brzké budoucnosti značnou část nákladní dopravy dekarbonizovat? Jaké jsou v Evropě možnosti pro intermodální přepravy, zejména v kombinaci silnice–železnice? Jakou roli v dekarbonizaci sehraje rozmístění evropských logistických center, terminálů a klíčových dopravních hubů? Lze nastavit dodavatelské řetězce firem tak, aby zboží a materiál necestovaly po Evropě či planetě tam a zase zpátky? Jakou roli v zodpovědnější logistice sehraje sdílení zdrojů v rámci logistických systémů a cirkulárních služeb? Kde jsou rezervy ve spolupráci mezi jednotlivými hráči dodavatelského řetězce? Jaké možnosti v dekarbonizaci nabízejí digitalizace a umělá inteligence? Na tyto otázky podají své názory odborníci z oblasti 3PL, spedice, digitalizace a plánování dopravy, obalového poolingu či uživatelé logistických služeb.

Moderátorkou panelové diskuze bude Tatiana Koššová, country manager společnosti ATOZ Group na Slovensku.