uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

RPA v dodavatelském řetězci výrobce a distributora lihovin

30. 5. 2024
13:45 – 14:00
konferenční sál D8-D9

RPA v dodavatelském řetězci výrobce a distributora lihovin

Když se v logistice zmiňuje robotizace, hovoří se často o tocích fyzického zboží. Robotizace se ovšem děje také v procesní rovině, a to v oblasti RPA neboli robotic process automation. Projekt tohoto druhu nedávno realizovala společnost Stock Plzeň – Božkov ve spolupráci s firmou Xelto Digital Czechia. Logistika alkoholických nápojů je specifická z pohledu dohledu státních orgánů na dodržování pravidel pohybu zboží zatíženého spotřební daní a z toho plynou nadstandardní nastavení a řešení fungování logistických procesů. Případová studie se zaměří na několik aspektů: Co je vlastně RPA? Jak RPA pomáhá výrobci a distributorovi lihových nápojů při řízení dodavatelského řetězce nebo jaké jsou nejčastěji automatizovaného procesy v rámci supply chainu? Součástí prezentace bude také konkrétní ukázka automatizace kontroly a zápisu vývozu pro celní správu.