uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Aleš Willert

člen předsednictva, ČESMAD BOHEMIA, generální ředitel, C.S. CARGO

Aleš Willert

člen předsednictva, ČESMAD BOHEMIA, generální ředitel, C.S. CARGO

Pracuje v oboru dopravy a logistiky prakticky po celou svou kariéru. Své zkušenosti získával mj. jako provozní ředitel logistické společnosti ESA (2006-2009), kde kromě provozního řízení firmy odpovídal i za klíčová jednání s dodavateli, realizaci investic nebo implementaci nových projektů. V minulosti také v pozici ředitele a předsedy představenstva řídil firmu Milktrans, přední českou dopravní společnost zabývající se přepravou rychloobrátkového zboží. Ve společnosti C.S.CARGO působil od roku 2010 jako provozní ředitel. Od 1. 4. 2012 byl představenstvem společnosti jmenován generálním ředitelem a posléze také předsedou představenstva C.S.CARGO. V roce 2012 byl Aleš Willert zvolen do celorepublikového předsednictva sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia. Aleš Willert vystudoval provozně-ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, mluví německy a anglicky. Mezi jeho hobby patří zejména aktivní sport, motokros, cestování a moderní technologie.