uvádí...
23. kongres EASTLOG, 17-18/09, 2020

Petr Neckař, ATOZ Group

Group Manager

Petr Neckař, ATOZ Group

Group Manager

Úvodní slovo

9:00 – 9:15
Konferenční sál C1