uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Tomáš Pajonk, SolverTech

jednatel a spolumajitel

Tomáš Pajonk, SolverTech

jednatel a spolumajitel
linkedin-icon

Tomáš Pajonk po studiích začal pracovat na softwarových projektech týkajících se dopravních úkolů „vehicle routing problem“ pro tehdejší britskou společnost MapMechanics, kde poprvé vyvinul algoritmus pro dynamické plánování tras rozvozu léků pro seniory. V roce 2009 založil českou softwarovou společnost SolverTech a v současnosti je jejím jednatelem a spolumajitelem. Se spoluzakladatelem začali pracovat na vývoji desktopové dispečerské aplikace Tasha. Jeho záměrem bylo pomocí matematiky vytvořit jednoduchý, ale zároveň komplexní program zvládající i složitější podmínky dopravní logistiky, který bude dostupný nejen pro velké společnosti. Největším úspěchem bylo navázání spolupráce se službou Rohlík.cz v roce 2016, se kterou vyvinuli unikátní software pro „continuous delivery“. Tento software dnes plánuje rozvozy ve všech zemích, kde Rohlík působí.