uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Vojtěch Vosecký, Circle Economy

Associate

Vojtěch Vosecký, Circle Economy

Associate
linkedin-icon

Vojtěch Vosecký je odborník v oblasti oběhového hospodářství v České republice. Po studiích v Nizozemsku spoluzaložil českou nevládní organizaci pro oběhové hospodářství Incien a souvisejícími tématy se zabýval také v rámci Evropského parlamentu. V současné době pracuje pro jednu ze světových organizací Circle Economy a zaměřuje se na severské země a region střední a východní Evropy. Také zodpovídá za přechod města Prahy k cirkulární ekonomice a předsedá řídícímu výboru pro oběhové hospodářství. Soukromě radí mnoha organizacím při přechodu k oběhovému hospodářství a je členem řady skupin jako např. Cirkulární Česko 2040 při ministerstvu životního prostředí, Circular Economy Club, Nordic Circular Hotspot nebo Visegrad for Sustainability.