uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

DILATACE

... největší dodavatel dilatací v ČR a SR
Společnost DILATACE pomáhá již více jak 20 let optimalizovat průmyslové betonové podlahy pomocí unikátních dilatací Cosinus Slide® od belgického výrobce HCJ, jejichž je výhradním dodavatelem v ČR i SR. Výsledkem této optimalizace je podlaha s výrazně lepšími parametry přenosu zatížení ve srovnání s konkurenčními dilatacemi, kdy navíc investor může využít celých 100 % podlahové plochy, což žádné jiné dilatace neumožňují. To vše přitom šetrně k přírodě a za podobnou nebo dokonce i nižší cenu. Spokojenými odběrateli jsou např. CTP, Panattoni, HOPI, P3 Parks, GARBE, VW, Škoda, Porsche, Jaguar Land Rover, Toyota, Audi, GM, Scania, Boeing, Coca-Cola, Amazon, DHL, IKEA, LIDL, BOSCH, Caterpillar, Adidas, Bridgestone, Walmart a další.
 
For more than 20 years, DILATACE has been helping to optimise industrial concrete floors using the unique Cosinus Slide® joint from the Belgian manufacturer HCJ, of which we are the exclusive supplier in the Czech Republic and Slovakia. The result of this optimization is a floor with significantly better load transfer parameters compared to competing joints, where, in addition, the investor can use the entire 100% of the floor area, which no other joints allow. All this in an environmentally friendly way and at a similar or even lower price. Satisfied customers include CTP, Panattoni, HOPI, P3 Parks, GARBE, VW, Skoda, Porsche, Jaguar Land Rover, Toyota, Audi, GM, Scania, Boeing, Coca-Cola, Amazon, DHL, IKEA, LIDL, BOSCH, Caterpillar, Adidas, Bridgestone, Walmart and others.
 

www.dilatace-cosinus.eu

PODÍVEJTE SE NA TATO KRÁTKÁ VIDEA O NÁS

Těšíme se na vás!

Petr Frýz
Majitel

Tel.: +420 777 123 050
info@dilatace-cosinus.eu

Salvatore Leo
Sales Manager Europe Hengelhoef Concrete Joints NV

Tel.: +320490577470
salvatore@hcjoints.be

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat