uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Geis CZ

Global Logistics

Spolehněte se na logistického partnera s nejlepším řešením

Společnost Geis CZ nabízí komplexní logistické služby – přepravu vnitrostátní i mezinárodní, leteckou a námořní, jednoduché skladování i sofistikované logistické projekty na míru potřebám svých klientů. Vyvíjí, vyrábí a dodává obalový materiál. Díky širokému zázemí a vlastní distribuční síti se firma rozvinula v globálního spolehlivého a flexibilního poskytovatele služeb. V Čechách zaměstnává kolem 1300 pracovníků a v loňském roce oslavila na českém trhu již 30 let.

Geis CZ offers complex logistics services – domestic and international transport, air and sea freight, simple warehousing and sophisticated logistics projects tailored to the needs of its clients. It develops, manufactures and supplies packaging materials. With its extensive facilities and its own distribution network, the company has developed into a globally reliable and flexible service provider. It employs around 1,300 people in the Czech Republic and last year celebrated 30 years on the Czech market.

www.geis.cz

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat