uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Geis CZ

Global Logistics

Společnost Geis CZ nabízí komplexní logistické služby – přepravu vnitrostátní i mezinárodní, leteckou a námořní, jednoduché skladování i sofistikované logistické projekty na míru potřebám svých klientů. Vyvíjí, vyrábí a dodává obalový materiál. Díky širokému zázemí a vlastní distribuční síti se firma rozvinula v globálního spolehlivého a flexibilního poskytovatele služeb. Na českém trhu je více než 30 let, zaměstnává kolem 1100 pracovníků a v loňském roce dosáhla obratu 4,5 miliardy Kč.

Geis CZ offers complex logistics services – domestic and international transport, air and sea freight, simple warehousing and sophisticated logistics projects tailored to the needs of its clients. It develops, manufactures and supplies packaging materials. With its extensive facilities and its own distribution network, the company has developed into a globally reliable and flexible service provider. It has been on the Czech market for more than 30 years, employs around 1,100 people and achieved a turnover of CZK 4.5 billion last year.

www.geis.cz

TĚŠÍM SE NA VÁS!

Pavel Křížek
ředitel logistiky Geis CZ

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat