uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Raiffeisenbank

Skupina Raiffeisen je finančním partnerem podnikatelů. Raiffeisenbank a Raiffeisen – Leasing nabízí kompletní finanční služby pro firmy a podnikatele, což zahrnuje jak klasické bankovní produkty, tak i financování strojů a zařízení, technologií, nákladní a manipulační techniky a financování aut včetně elektromobilů, ale také dotační poradenství nebo služby neživotního pojištění. Firmy a podnikatelé tak efektivně využívají služby skupiny Raiffeisen pod jednou střechou. Navíc silná značka a finanční stabilita RBI poskytuje klientům důvěru v bezpečnost a spolehlivost finančních transakcí.

Raiffeisen Group is a financial partner of businesses. Raiffeisenbank and Raiffeisen – Leasing offer comprehensive financial services for corporate clients and entrepreneurs, consisting of traditional banking products, financing of machinery and equipment, technology, cargo and handling equipment or financing of vehicles, including electric vehicles, as well as subsidy consulting or non-life insurance services. Companies and businesses thus benefit from the services of Raiffeisen Group effectively under one roof. Also, the strong brand and financial stability of RBI guarantee the security and reliability of the clients’ financial transactions.

PODÍVEJTE SE NA TOTO KRÁTKÉ VIDEO O NÁS

Těšíme se na vás!

Zdeněk Novák
Head of Region – Corporate Banking SEMM

Tel.: +420 603 808 035
zdenek.novak@rb.cz

Vlastimil Sečkař
Head of Equipment Financing Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

Tel.: +420 722 711 899
vlastimil.seckar@rl.cz

RAIFFEISEN LEASING

RAIFFEISENBANK

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat