uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Sluno

Jsme IT firma, která pomáhá klientům z retailu, logistiky i výroby zefektivnit práci. Nastavujeme procesy v oblasti podnikových informačních systémů, skladového hospodářství, oběhu zboží a řízení sortimentu. Tvoříme a nasazujeme systémy, které snižují náklady a zrychlují byznys. Každý váš proces propojíme se správnou technologií. Posouváme IT dopředu. Díky našim dodavatelům a obchodním partnerům dokáže SLUNO zabezpečit kvalitní řešení i pro velmi komplexní projekty. Naší prioritou je individuální a osobní přístup k zákazníkům. Zakládáme si na vzájemném respektu a důvěře.

We are an IT company that helps clients from retail, logistics and manufacturing to make their work more efficient. We set up processes in the field of corporate information systems, warehouse management, circulation of goods and assortment management. We create and deploy systems that reduce costs and accelerate business. We connect each of your processes with the right technologies. We move IT forward. Thanks to our suppliers and business partners, we can provide quality solutions even for very complex projects. Our priority is an individual and personal approach to customers. We are based on mutual respect and trust.

www.sluno.eu

Podívejte se na toto krátké video o nás

Těším se na vás!

Jakub Míša
Senior Consultant

Tel.: +420 771 125 455
jmisa@sluno.cz

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat