uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

STOW ČR

Dodáváme regály a automatizované skladovací systémy

Společnost STOW ČR je přední výrobce a dodavatel regálových systémů a plošinových konstrukcí (mezzaninů). Zabývá se také poloautomatizací a automatizací skladování.

Mezi nabízené produkty kromě konvenčních systémů (např. paletových a policových regálů, mezzaninů a policových galerií) patří také radio-shuttle pro celopaletovou manipulaci, které dokážou palety manipulovat nejen směrem dopředu a dozadu, ale i doprava a doleva. Jde o regálový systém, ve kterém jezdí mobilní podvozky přemisťující palety. Radio-shuttle Atlas 2D je plně automatizovaný systém, díky čemuž není potřeba zásah manipulanta.

Dalším produktem je iFollow, což je mobilní AMR podvozek, který palety do regálového systému přiváží a odváží je z něj. Je to autonomní robot, který se ve skladu orientuje jen pomocí senzorů, laseru a kamery. Jeho trasy lze měnit v reálném čase. Velmi praktický je také v mrazírenských provozech.

Firma nabízí i automatizovaný skladový systém malých boxů e.scala, jde o vysokohustotní automatické skladování a vychystávání drobného materiálu.

www.stow-group.com/cz

Těšíme se na vás!

Tomáš Horák
Commercial Director Czech Republic

Tel.:+420 773 793 425
tomas.horak@stow-group.com

Jiří Bařina
Logistic solutions and automation specialist

Tel.:+420 778 438 334
jiri.barina@stow-group.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat