uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Xelto Digital

Automation of the processes is the future

Naše společnost je odborníkem na technologii RPA (Robotic process automation). RPA je softwarový robot, kterého si můžete představit jako aplikaci na počítači, která dokáže zpracovat jakýkoliv proces, který uživatel dnes provádí manuálně.

V současné době dodáváme automatizace nebo pomáháme vytvořit interní RPA oddělení, více než 50 klientům v České republice a v Polsku.

Jestliže zatím RPA ve vaší firmě nevyužíváte, rádi vám pomůžeme vybrat nejvhodnější technologii a nastartovat tak váš RPA team.

Our company is an expert in RPA (Robotic process automation) technology. RPA is a software robot that you can imagine as an application on a computer that can handle any process that a user does manually today.

We currently deliver automation or help to create internal RPA departments to more than 50 clients in the Czech Republic and Poland.

If you are not yet using RPA in your company, we will be happy to help you choose the most suitable technology and establish your RPA team.

www.xeltodigital.com

PODÍVEJTE SE NA TATO KRÁTKÁ VIDEA O NÁS

Těšíme se na vás!

Michael Treml
Jednatel
XELTO DIGITAL CZECHIA

Tel.: +420 737 261 457
michael.treml@xelto.com

Monika Serafin
Service Delivery Manager
XELTO DIGITAL POLAND

Tel.: +48 503 639 324
monika.serfain@xelto.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat