uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Xelto Digital

Automation of the processes is the future

Xelto Digital Czechia je přední česká společnost specializující se na digitální transformaci a automatizaci podnikových procesů. Naším hlavním zaměřením je implementace technologie RPA (Robotic Process Automation), která umožňuje automatizovat rutinní a opakující se úkoly pomocí softwarových robotů.

RPA roboti dokáží napodobit lidské akce v rámci počítačových systémů, aplikací a procesů. Mohou pracovat 24/7, rychleji a bez chyb, čímž zvyšují efektivitu, snižují náklady a uvolňují zaměstnancům ruce pro kreativnější a hodnotnější činnosti. Xelto Digital pomáhá firmám identifikovat vhodné procesy pro automatizaci, navrhuje a implementuje RPA řešení na míru a poskytuje podporu i školení.

Naším cílem je přinášet klientům měřitelné výsledky a konkurenční výhodu díky chytré automatizaci. Používáme nejpokročilejší RPA platformy jako UiPath, Power Automate, či Blue Prism a máme bohaté zkušenosti z různých odvětví. Těšíme se na setkání na konferenci Eastlog, kde představíme praktické příklady a benefity využití RPA v logistice a supply chain.

Xelto Digital Czechia is a leading Czech company specializing in digital transformation and automation of business processes. Our main focus is the implementation of RPA (Robotic Process Automation) technology, which enables the automation of routine and repetitive tasks using software robots.

RPA robots can mimic human actions within computer systems, applications and processes. They can work 24/7, faster and error-free, increasing efficiency, reducing costs and freeing up employees‘ hands for more creative and valuable activities. Xelto Digital helps companies identify appropriate processes for automation, designs and implements customized RPA solutions, and provides support and training.

Our goal is to deliver measurable results and competitive advantage to clients through smart automation. We use the most advanced RPA platforms such as UiPath, Power Automate, and Blue Prism, and have extensive experience in various industries. We look forward to seeing you at the Eastlog conference where we will present practical examples and benefits of using RPA in logistics and supply chain.

www.xeltodigital.cz/

PODÍVEJTE SE NA TATO KRÁTKÁ VIDEA O NÁS

Těšíme se na vás!

Michael Treml
Jednatel
XELTO DIGITAL CZECHIA

Tel.: +420 737 261 457
michael.treml@xelto.com

Tomáš Bucha
Business Development Manager

Tel.: +421 905 156 600
tomas.bucha@xelto.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat