uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Historie

EASTLOG 2020 je 23. ročníkem největšího logistického kongresu v České republice. Historie EASTLOGu se datuje od poloviny devadesátých let minulého století, kdy odborný maloobchodní časopis Zboží&Prodej, publikovaný skupinou ATOZ, uspořádal první akci, nazvanou jednoduše „Logistická konference“. Je zajímavé, že tato akce, která se brzy přejmenovala na EASTLOG, byla prvním logistickým projektem skupiny ATOZ, a to ještě před zahájením vlajkové lodě skupiny ATOZ Logistics, Systémy Logistiky, které byly poprvé vydány v roce 2000.

Kongres EASTLOG rostl spolu s logistickým trhem v České republice a nakonec se v roce 2003 rozšířil z jednodenní konference na třídenní. Akce se dříve pravidelně konala na podzim. Postupně však byla přemístěna do dnešního tradičního jarního termínu, a to pod vedením nového generálního ředitele skupiny ATOZ, Jeffreyho Osterrotha, a nové Event manažerky Ireny Šaškové (nyní Seibertové), která byla původně projektovou manažerkou kongresu. V roce 2005 byla událost přesunuta do hotelu Diplomat. Začal se pořádat i její nový večerní program, populární Logistický Business Mixer, který posílil networkingový aspekt kongresu.

S postupnou expanzí kongresu již Hotel Diplomat nestačil, a tak se v roce 2007 EASTLOG přemístil do většího hotelu TOP Hotel. Obrovská kongresová hala TOP hotelu nám umožnila zahájit novou koncepci stánků partnerů na EASTLOG, v takzvané Business Aréně. Růst kongresu však mírně zpomalila hospodářská krize, která v České republice začala v roce 2009. Jak se měnil trh, tak se měnil i EASTLOG, nově pod vedením Jaroslava Smíška, který se stal novým manažerem skupiny ATOZ Logistics. Pod Jaroslavovým vedením se kongres změnil na akci, která poskytovala inspiraci a nezávislé informace, které logističtí odborníci potřebovali ke zvládnutí ekonomické recese.

Poslední velká transformace kongresu EASTLOG proběhla v roce 2013, s čímž souviselo i její přemístění do hotelu Aquapalace Prague. Rozsáhlé konferenční prostory tohoto moderního hotelu nám umožnily rozdělit program EASTLOGu na dílčí odpolední sekce. Sekce jsou zaměřené na různé aspekty logistiky a dopravního průmyslu, a proto lépe vyhovují jednotlivým účastníkům: TRENDLOG, TRANSLOG, HRLOG, ITLOG, E-SHOPLOG, PRODLOG, AUTOLOG apod. Tyto odpolední sekce, které se rychle staly důležitým prvkem kongresu, se každý rok mírně mění, a to v závislosti na trendech trhu. Obchodní aspekt kongresu byl v posledních letech posílen i přidáním „speed-datingových“ setkání BIZLOG. Klíčovou součástí programu stále tvoří i populární exkurze do logistických center – SEELOG, které probíhají druhý kongresový den.