uvádí...
23. kongres EASTLOG, 28.-29. května 2020

Historie

EASTLOG 2019 je 22. ročníkem největšího logistického kongresu v České republice. Historie EASTLOGu se datuje od poloviny devadesátých let minulého století, kdy odborný maloobchodní časopis Zboží&Prodej, publikovaný skupinou ATOZ, uspořádal první akci, nazvanou jednoduše „Logistická konference“. Je zajímavé, že tato akce, která se brzy přejmenovala na EASTLOG, byla prvním logistickým projektem skupiny ATOZ, a to ještě před zahájením vlajkové lodě skupiny ATOZ Logistics, Systémy Logistiky, které byly poprvé vydány v roce 2000.

Kongres EASTLOG rostl spolu s logistickým trhem v České republice a nakonec se v roce 2003 rozšířil z jednodenní konference na třídenní. Akce se dříve pravidelně konala na podzim. Postupně však byla přemístěna do dnešního tradičního jarního termínu, a to pod vedením nového generálního ředitele skupiny ATOZ, Jeffreyho Osterrotha, a nové Event manažerky Ireny Šaškové (nyní Seibertové), která byla původně projektovou manažerkou kongresu. V roce 2005 byla událost přesunuta do hotelu Diplomat. Začal se pořádat i její nový večerní program, populární Logistický Business Mixer, který posílil networkingový aspekt kongresu.

S postupnou expanzí kongresu již Hotel Diplomat nestačil, a tak se v roce 2007 EASTLOG přemístil do většího hotelu TOP Hotel. Obrovská kongresová hala TOP hotelu nám umožnila zahájit novou koncepci stánků partnerů na EASTLOG, v takzvané Business Aréně. Růst kongresu však mírně zpomalila hospodářská krize, která v České republice začala v roce 2009. Jak se měnil trh, tak se měnil i EASTLOG, nově pod vedením Jaroslava Smíška, který se stal novým manažerem skupiny ATOZ Logistics. Pod Jaroslavovým vedením se kongres změnil na akci, která poskytovala inspiraci a nezávislé informace, které logističtí odborníci potřebovali ke zvládnutí ekonomické recese.

Poslední velká transformace kongresu EASTLOG proběhla v roce 2013, s čímž souviselo i její přemístění do stávajícího místa konání, hotelu Aquapalace Prague. Rozsáhlé konferenční prostory tohoto moderního hotelu nám umožnily rozdělit program EASTLOGu na dílčí odpolední sekce. Sekce jsou zaměřené na různé aspekty logistiky a dopravního průmyslu, a proto lépe vyhovují jednotlivým účastníkům: TRENDLOG, TRANSLOG, HRLOG, ITLOG, E-SHOPLOG, PRODLOG, AUTOLOG apod. Tyto odpolední sekce, které se rychle staly důležitým prvkem kongresu, se každý rok mírně mění, a to v závislosti na trendech trhu. Obchodní aspekt kongresu byl v posledních letech posílen i přidáním „speed-datingových“ setkání BIZLOG. Klíčovou součástí programu stále tvoří i populární exkurze do logistických center – SEELOG, které probíhají druhý kongresový den.