uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Registrace po termínu – uživatel

Uživatel logistických služeb a produktů