uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Budeme na to mít být zodpovědní?

30. 5. 2024
16:30 – 18:00
Konferenční sál C1

Budeme na to mít být zodpovědní?

Odpolední blok se bude už tradičně věnovat ekonomickým otázkám. Úvodní řeč přednese renomovaný ekonom Jan Švejnar, který popíše současnou situaci České republiky ekonomickou řečí, nastíní hlavní hrozby i příležitosti a podívá se na fungování zdejšího hospodářství v širším, evropském či globálním, kontextu. Následovat bude panelová diskuse, která se bude pohybovat na základní ose, kterou ohraničují dva, do jisté míry protilehlé body – zodpovědnost a ekonomická realita. Panelová diskuse, v níže vystoupí ekonomové, logistici i podnikatelé, tak bude odpovídat na základní otázku: Budeme na to mít být zodpovědní?