uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Cirkulární logistika pro zlepšení provozu i planety

30. 5. 2024
9:15 – 10:00
Konferenční sál C1

Cirkulární logistika pro zlepšení provozu i planety

Oběhové hospodářství přináší strategický přístup těm logistickým a dopravním týmům, které hledají inovace k dosažení cílů výkonnosti i udržitelnosti. Povíme si, jak se oběhovým hospodářstvím zabývat z nové perspektivy, a to skrze optiku dodavatelského řetězce. Uvedeme souvislosti toho, jak jsme se ocitli v podmínkách současné lineární ekonomiky, dále pak výzvy, které s sebou lineární ekonomika nese pro dodavatelské řetězce, a přednosti přechodu na cirkulární provoz a logistiku. Probereme provozní výhody při zohlednění rychlých i postupných změn, jež vedou k vyššímu stupni materiálového zabezpečení a současně menším dopadům na životní prostředí.