uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Program kulatého stolu ESG

Program kulatého stolu ESG

Tento programový bod je letošní novinkou, kterou organizátoři reagují na nové požadavky v oblasti ESG. Nefinanční reporting se týká všech velkých podniků a do budoucna i některých malých a středních. „Mentalita“ nefinančního reportingu ale prostupuje napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci. Workshop bude mít podobu kulatého stolu, kolem něhož zasednou odborníci na ESG.

Workshop bude užitečný jak pro management firem, tak pro zodpovědné pracovníky, kteří se reportingem udržitelnosti přímo zabývají nebo řeší požadavky zákazníků na udržitelnost svých dodavatelů. Hlavním tématem workshopu bude analýza dvojí významnosti, která je základem pro úspěšný reporting udržitelnosti podle nové směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a standardů ESRS (European Sustainability Reporting Standards), a to v kontextu dodavatelského řetězce.

V rámci diskuze se budeme mj. bavit o tom, jak s ESG reportingem začít, k čemu přesně analýza dvojí významnosti slouží a kam až sahá, jaké informace budou zákazníci od svých dodavatelů typicky požadovat nebo co má být výstupem analýzy. Stojíme o aktivní sdílení zkušeností ze strany účastníků, a proto budeme rádi, když si do diskuze připravíte své postřehy i konkrétní dotazy. Využijte této příležitosti a odneste si z workshopu co nejvíce rad od experta z praxe a svých kolegů.

K účasti na workshopu jsou zváni lidé, kteří se v logistických a dopravních společnostech zabývají reportingem udržitelnosti, nebo se na něj teprve chystají. Workshopem a diskuzí vás v roli moderátora provede David Janků, reporting konzultant společnosti Frank Bold Advisory, který se v rámci poradenské činnosti zabývá celou šíří reportingu udržitelnosti včetně analýz dvojí významnosti, počítání uhlíkové stopy či tvorby zpráv o udržitelnosti.

Během workshopu uslyšíte mj. tyto krátké prezentace, které poslouží jako odrazový můstek k diskuzím, do kterých se můžete aktivně zapojit:

  • Gabriela Povýšilová, manažerka ESG ve firmě CTP, bude hovořit o tom, které aspekty rozvoje udržitelných projektů jsou pro tohoto developera nejdůležitější – materiály, doprava atd. – a jak řeší ESG reporting na lokální a evropské úrovni.
  • Ondřej Veselovský, ESG leader CZ & SK ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, bude hovořit o dostupnosti ESG dat a nástrojích, kterými je možné sbírat a sdílet klíčová ESG data.
  • Kateřina Špániková, head of ESG & support products v Raiffeisenbance, vysvětlí, co je a není udržitelné z pohledu banky, jak to banka pozná a jak z toho může firma profitovat.