uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Kulatý stůl ESG

30. 5. 2024
13:45 – 16:00
Konferenční sál D4

Kulatý stůl ESG

Tento programový bod je letošní novinkou, kterou organizátoři reagují na nové požadavky v oblasti ESG. Nefinanční reporting se týká všech velkých podniků a do budoucna i některých malých a středních. „Mentalita“ nefinančního reportingu ale prostupuje napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci. Workshop bude mít podobu kulatého stolu, kolem něhož zasednou odborníci na ESG. V průběhu se uskuteční stručné prezentace, na jejichž základě se rozvine diskuse přítomných odborníků.

Moderátor: David Janků, reporting konzultant v poradenské společnosti Frank Bold Advisory