uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Odpolední sekce: Intralogistika

30. 5. 2024
13:45 – 16:00
Konferenční sál C1

Odpolední sekce: Intralogistika

Jeden z odpoledních bloků bude zaměřen na vnitropodnikovou logistiku, protože právě v této oblasti se odehrávají největší technické a technologické změny. Sekci bude tvořit sled případových studií, v nichž vystoupí vždy zástupci obou stran obchodního případu. Posluchači si tak učiní představu o tom, jak se daná inovace realizovala. Případové studie se zaměří na témata jako automatizace a robotizace, digitalizace logistických procesů, snížení energetické náročnosti či průmyslový development.