uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Panelová diskuze: Budeme na to mít být zodpovědní?

Panelová diskuze: Budeme na to mít být zodpovědní?

Odpolední ekonomický blok bude zahrnovat tradiční panelovou diskuzi, protože témat k debatě je více než dost. Jak se neschopnost české ekonomiky překonat postpandemickou mizérii dotkla logistických a dopravních firem a jejich klientů? Jaký dopad mělo zejména na logistiku a dopravu dlouhé období vysoké inflace? Jakým způsobem je třeba změnit trh práce, aby ekonomika získala nové impulsy a zaměstnanci byli připraveni na budoucí výzvy? Jak ovlivnily požadavky vyplývající z ESG a CSRD podniky v logistice a dopravě, a to jak po stránce finanční, regulatorní, inovační nebo organizační? Jsou požadavky vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu velkou hrozbou z hlediska konkurenceschopnosti, či velkou příležitostí pro nezbytnou transformaci jednotlivých odvětví? A s přihlédnutím k tomu všemu si položíme zásadní otázku: Budeme na to mít být zodpovědní?

Moderátorem panelové diskuze bude Rey Koranteng.