uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Společný dopolední program: HOMO LOGISTICUS

12. 5. 2022
9:00 – 12:00

Společný dopolední program: HOMO LOGISTICUS