uvádí...
28. logistický kongres EASTLOG, 29.–30. 5. 2025

Anna Clark, EIT Urban Mobility

innovation lifecycle manager

Anna Clark, EIT Urban Mobility

innovation lifecycle manager
linkedin-icon

Anna Clark působí 15 let v oblasti městské mobility. Pracuje v inovačním týmu v organizaci EIT Urban Mobility se sídlem v Kodani a je challenge area lead pro udržitelnou městskou logistiku. Před nástupem do této organizace zastávala pozice poradce pro udržitelnou dopravu ve Švédsku (vedoucí oblastního klimatu, energetiky a životního prostředí) a projektové manažerky pro evropské projekty mobility v síti měst Polis v Bruselu. V rámci Institute of Transport Studies na University of Leeds ve Velké Británii získala titul Ph.D. Anna Clark podporuje přechod na udržitelnou městskou mobilitu, a zvláště pak dekarbonizaci dopravního sektoru s ambicí dosáhnout přijatých klimatických cílů. Zastává také pozici prezidentky v organizaci Women@EIT.