uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Filip Šustek, STILL ČR

Intralogistics solution specialist

Filip Šustek, STILL ČR

Intralogistics solution specialist
linkedin-icon

Filip Šustek vystudoval aplikovanou informatiku na Fakultě informačních technologií na Ostravské univerzitě. Svou karieru začal ve firmě Honeywell, kde působil jako transport specialist. Od roku 2012 pracuje ve společnosti STILL ČR. Nejprve zastával pozici intralogistics specialist. V roce 2020 pak sales engineer s odpovědností za automatizované technologie, systémy řízení skladů a systémy správy flotil. Během jeho působení zrealizoval desítky projektů od malých skladů až po největší distribuční centra nadnárodních zákazníků.