uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Jaromír Oliva, Linea Nivnice

vedoucí odboru IT

Jaromír Oliva, Linea Nivnice

vedoucí odboru IT
linkedin-icon

Ing. Jaromír Oliva je absolventem VŠDS v Žilině, obor kybernetika v dopravě a spojích. Jaromír, po kratší praxi v IT a automatizaci, již 25 let pracuje pro společnost LINEA NIVNICE, kde se dlouhodobě soustředí na optimalizaci logistických procesů – od počátku stál u implementace řídícího IS, řízení odbytu jak v české, tak ve slovenské pobočce, přes implementaci SSCC štítků a přechod na nový WMS Karat SW a nakonec i implementaci komplexně řízeného skladu. V roce 2018 se firma LINEA NIVNICE rozhodla pro navýšení kapacity výroby za podmínky automatizace vysokohustotního skladu (při využití Radioshuttle a Autopilot zn. Toyota). Jaromír Oliva celý projekt komplexní automatizace toků od výroby po předání na dopravu úspěšně řídil. Tento projekt byl z hlediska spolupráce RS a AGV v Evropě jako první svého druhu.