uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Jaroslav Skoták

Interim manager

Jaroslav Skoták

Interim manager
linkedin-icon

Jaroslav Skoták se věnuje nákupu a logistice od roku 1998, od roku 2010 pak jako interim manager. Ve skladové logistice řeší příjmovou, in warehouse a expediční logistiku v e-commerce, retail i výrobě. V transportní logistice se pak věnuje kamionové dopravě, paletové, kontejnerové i přepravě pohonných hmot (ADR). Mezi nejvýznamnější logistické projekty, které jsou k oficiálnímu zveřejnění, řadí logistický model pro primární i sekundární výrobu ve farmacii (Zentiva), nastavení poloautomatických nákupních a logistických modelů ve skupině Pivovary Lobkowicz, vytvoření a nastavení reverzní logistiky ve společnosti Mall.cz a řada dalších. Je členem několika komor a asociací, např. Klubu logistických manažerů, CAPL (České asociace pracovníků v nákupu a logistice), CAIM (České asociace interim managementu) a dalších.