uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Jeffrey Osterroth, ATOZ Group

jednatel

Jeffrey Osterroth, ATOZ Group

jednatel
linkedin-icon

Jeffrey Osterroth je jednatelem skupiny ATOZ, která zajišťuje B2B komunikaci v oblastech logistiky, balení, maloobchodu, farmacie, udržitelnosti a marketingu v Čechách i na Slovensku prostřednictvím časopisů, kongresů a dalších B2B akcí a různých digitálních projektů (webových portálů, newsletterů, profilů na sociálních sítích). Jeffrey také vede divizi ATOZ Logistics, do které patří nejrozšířenější tuzemský časopis o logistice a dopravě, Systémy Logistiky, a největší logistický kongres, EASTLOG.

Úvodní slovo

9:00 – 9:15
Konferenční sál C1