uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Jiří Kristek, Cushman & Wakefield

Partner, Head of Industrial and Retail Warehousing

Jiří Kristek, Cushman & Wakefield

Partner, Head of Industrial and Retail Warehousing
linkedin-icon

Jiří Kristek je partnerem společnosti Cushman & Wakefield s více než 20 lety zkušeností. Do společnosti nastoupil v roce 2000 a v roce 2010 byl povýšen na partnera firmy. Jeho hlavní zodpovědností je vedení Oddělení průmyslových nemovitostí a nákupních parků a s tím související poradenské služby, zastupování developerů a pronajímatelů průmyslových nemovitostí a nákupních parků a zastupování nájemníků z celé řady sektorů v České republice a na Slovensku. V roce 2020 byl jmenován vedoucím oddělení průmyslových nemovitostí a nákupních parků.

Jiří se podílel na řadě projektů (cca 400 000 m2 leasingových transakcí a cca 2 000 000 m2 prodeje pozemků) a v České republice vybudoval první oddělení zabývající se právě tímto druhem maloobchodních ploch – Oddělení nákupních parků. Činnosti Oddělení průmyslových nemovitostí a nákupních parků zahrnují především poradenské služby, koncepční a marketingové strategie, strategie vstupu na trh, přípravy rozpočtů na pozemky, optimální mix nájemců, optimalizaci prostorů, vyjednávání o smlouvách, investiční prodeje, prodeje pozemků a akvizice.