uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Josef Melzer, Česmad Bohemia

prezident

Josef Melzer, Česmad Bohemia

prezident

Josef Melzer je prezidentem sdružení Česmad Bohemia, největšího sdružení dopravců podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě v České republice, a to od června 2019. Zároveň je jednatelem společnosti M+L Logistik, kterou spoluzaložil v roce 1992. Je členem Klubu logistických manažerů od roku 2007.