uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Klára Sobotková, Panattoni

regional development director CZ

Klára Sobotková, Panattoni

regional development director CZ
linkedin-icon

Cesta Kláry Sobotkové ve společnosti Panattoni, která se specializuje na vývoj průmyslových nemovitostí, začala již před šestnácti lety, kdy se společnost poprvé etablovala na českém trhu. Klára začínala jako leasingová a marketingová koordinátorka a v roce 2014 se stála obchodní ředitelkou společnosti. V roce 2022 se posunula do strategického postavení ředitelky rozvoje, kde aktivně ovlivňuje klíčová strategická rozhodnutí týkající se investic, regionálního rozvoje a nastavování trendů. Její vedení zahrnuje implementaci udržitelných principů, reprezentujících současný důraz na udržitelnost a obnovu brownfieldů. Díky svým zkušenostem v oblasti mezinárodních investic v České republice byla Klára v roce 2023 zvolena místopředsedkyní pro zahraniční investice ve Sdružení pro zahraniční investice AFI, kde reprezentuje Českou republiku na mezinárodních i domácích investičních aktivitách a fórech. V rámci své působnosti se Klára aktivně věnuje rozvoji regionů, kde působí společnost Panattoni.