uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Lubomír Veselý, GRiT

CEO

Lubomír Veselý, GRiT

CEO
linkedin-icon

Lubomír Veselý začal pracovat ve společnosti GRiT v roce 2013 jako account manažer pro ERP systémy a později působil jako obchodní ředitel. Obchodu se věnoval i při svém dřívějším působení ve firmách Medica HealthWorld a Moravia Propag. Je absolventem VOŠ Informačních systémů a služeb v Brně. Ze své současné pozice CEO zodpovídá za chod celé firmy GRiT a její další směřování na trhu.