uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Marián Nič, EIT Urban Mobility

innovation life cycle officer

Marián Nič, EIT Urban Mobility

innovation life cycle officer
linkedin-icon

Marián Nič zastává pozici innovation life cycle officer v organizaci EIT Urban Mobility Innovation hub East se sídlem v Praze. Působí také jako challenge area lead v oblasti mobility a energetiky. Před nástupem do EIT Urban Mobility byl zodpovědný za projekty eMobility ve společnosti Škoda Auto DigiLab. Má zkušenosti z různých vedoucích pozic v telekomunikačním a mediálním průmyslu a také pracuje jako obchodní konzultant ve finančním sektoru. V minulosti spoluzakládal start-up pro mobilní komunikaci. Jedna z jeho společností poskytla nové technologické komunikační nástroje pro lepší zapojení občanů stovkám českých a slovenských měst a obcí. Je držitelem titulu M.A. z mezinárodních vztahů a politologie na Univerzitě Karlově a Trnavské univerzitě.