uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 25.–26. 5. 2023

Pavel Křížek, Geis CZ

logistický ředitel

Pavel Křížek, Geis CZ

logistický ředitel

Ing. Pavel Křížek vystudoval Technickou univerzitu v Liberci. Svoji pracovní kariéru spojil od počátku s logistikou. Ve skupině Geis pracuje téměř 13 let. Dlouhodobě zastává pozici ředitele produktu Logistika, a jak sám říká, bere svou práci jako celoživotní hobby, které se mu i přes časovou náročnost daří skloubit s rodinným i sportovním životem. Je zodpovědný za provoz a rozvoj distribučních center a realizaci nových projektů kontraktní logistiky skupiny Geis.